BodyBackground

Student

Name Jeremie Cornelissen
Nationality Nederland
Department Man and Communication
Email Address jer@jeremie.nl
Website

Project: Volunteer 2.0

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Lisa Klappe

Title EN

Volunteer 2.0

Text EN

Volunteer work is a positive contribution to our society, but it has a slightly stuffy image. After doing some research, Jeremie Cornelissen discovered a new group: the volunteer 2.0. ‘He or she uses new media such as You Tube to share their knowledge with people around the world.’ Cornelissen intends to improve the volunteers’ image by visualising and promoting this group. He has built a digital platform: Volunteer 2.0, where he presents these new volunteers and offers them the opportunity to share their knowledge with people around the world.

Title NL

Volunteer 2.0

Text NL

Vrijwilligerswerk is positief voor onze samenleving, maar heeft een wat stoffig imago. Na onderzoek ontdekte Jeremie Cornelissen een nieuwe groep: de vrijwilliger 2.0. ‘Hij of zij deelt via nieuwe media als You Tube kennis met de hele wereld.’ Door deze groep te visualiseren en promoten, wil Cornelissen het imago van vrijwilligerswerk verbeteren. Hij bouwde een digitaal platform: Volunteer 2.0. Hier worden de nieuwe vrijwilligers in beeld gebracht en krijgen de kans zijn of haar kennis te delen met de wereld.

Project: Planet Hand

Drag Image to Desktop to download.
Photo
Photographer: Lisa Klappe

Title EN

Planet Hand

Text EN

Jeremie Cornelissen has approached the hand as a planet and wondered what would live there. He discovered millions of types of bacteria. ‘People are becoming more and more opposed to bacteria, while many of the bacteria that have been permanently living on our hands are much healthier than we would think.’ In order to provide a more balanced view on the issue, Cornelissen has created a toilet door with 150 door handles on the outside. ‘People will often be afraid of the dirty door handle in the toilet. I have spread the risks; each door handle represents one out of the 150 good bacteria each person carries with them.’ The door Planet Hand acts as an interactive infographic; on the inside there are descriptions of the advantages of all these bacteria.

Title NL

Planet Hand

Text NL

Jeremie Cornelissen benaderde de hand als een planeet en vroeg zich af wat er allemaal op leeft. Hij ontdekte miljoenen bacteriesoorten. ‘De mens wordt steeds meer antibacterieel, terwijl veel vaste handbacteriën gezonder zijn dan wij denken’ Om hier een completer beeld van te geven, maakte Cornelissen een toiletdeur met aan de buitenkant 150 deurklinken. ‘Veel mensen zijn bang voor vieze deurknoppen op toiletten. Ik heb de risico’s verspreid, elke deurknop vertegenwoordigt één van de 150 goede bacteriën die ieder mens bij zich draagt.’ De deur Planet Hand werkt als een interactieve infographic, aan de binnenkant zijn de voordelen van elke bacterie beschreven.