BodyBackground

Student

Name Kees Peerdeman
Nationality Nederland
Department Man and Communication
Email Address
Website www.keespeerdeman.nl

Project: Isolation

Drag Image to Desktop to download.
Photographer:

Title EN

Isolation

Text EN

West-Friesian culture is highly reserved; the people in this region are not quick to talk about their qualms. Because of this, young people who are experiencing problems are especially vulnerable to becoming isolated. They will force themselves to keep their problems to themselves for fear of being seen as strange and becoming excluded from society. Many of them will suffer from depression, fear and anxiety complaints. Kees Peerdeman, born and raised in West-Friesland himself, has wanted to create more awareness around the fear of the unknown in the region and beyond it as well. He has collected his own experiences and put them into words and images in Isolation; a graphic story.

Title NL

Isolation

Text NL

De West-Friese cultuur is erg gesloten; mensen praten niet snel over wat hen dwars zit. Dit zorgt ervoor dat vooral jongeren met problemen geïsoleerd raken. Uit angst om vreemd gevonden te worden en buiten de boot te vallen, houden ze hun problemen krampachtig voor zichzelf. Veel van hen hebben last van depressies, angst en paniekklachten. Kees Peerdeman, zelf afkomstig uit West-Friesland, wilde meer bewustwording creëren rondom angst voor het vreemde in deze regio en daarbuiten. Hij verzamelde, verwoordde en verbeeldde zijn eigen ervaringen in Isolatie; een beeldverhaal.