BodyBackground

Student

Name Tim Enthoven
Nationality Nederland
Department Man and Communication
Email Address tim@timenthoven.nl
Website www.timenthoven.nl

Project: Binnenskamers

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Lisa Klappe

Title EN

Binnenskamers

Text EN

Tim’s life hardly extends beyond his room. Its four walls form the boundaries within which he tries to create as much of a perspective as he can. Anything that could throw him off his routine, he renounces. But will he be able to live with the things he has left? In the 96-page graphic novel Binnenskamers Tim Enthoven leaves all conventions in comic books or novels behind him to create a touching, surrealistic book about the life of a frightened boy in his own liberated imagery.

Title NL

Binnenskamers

Text NL

Het leven van Tim is niet veel groter dan zijn kamer. Die vier muren vormen de begrenzing waarbinnen hij zoveel mogelijk overzicht probeert te creëren. Alles wat zijn ritme verstoort, zweert hij af. Maar kan hij wel leven met wat hij overhoudt? In de 96 pagina’s tellende graphic novel Binnenskamers gaat Tim Enthoven voorbij aan strip- en romanconventies. Een ontroerend, vervreemdend boek in een vrije beeldtaal over het leven van een bange jongen.

Project: Incomplete short stories

Drag Image to Desktop to download.
Photo
Photographer: Lisa Klappe

Title EN

Incomplete short stories

Text EN

What is the effect of hand-drawn images on the internet? Kees Peerdeman and Tim Enthoven share a preference for drawing and short stories, and started up a visual conversation Incomplete Short Stories via Facebook while they were studying at Design Academy. Tim would create a drawing, Kees would respond to it, and a short story would develop. Peerdeman and Enthoven have set up their own publishing company, Drawing Publishers, which disseminates hand-drawn images through the internet. www.incompleteshortstories.com

Title NL

Incomplete short stories

Text NL

Kees Peerdeman en Tim Enthoven hebben beiden een voorliefde voor tekenen en korte verhalen. Tijdens hun studie aan de Design Academy begonnen ze een visuele conversatie via Facebook, Incomplete Short Stories . Tim maakte een tekening, Kees reageerde daarop en zo ontstond een kort verhaal. De verhalen stapelden zich op en ontgroeiden Facebook. Peerdeman en Enthoven begonnen een eigen uitgeverij: Drawing Publishers. ‘Ons doel is handgetekend beeld verspreiden via internet en uit te groeien tot een platform’, vertelt Tim Enthoven. Wekelijks zijn nieuwe verhalen van Peerdeman, Enthoven en gasttekenaars te zien op de website www.incompleteshortstories.com