BodyBackground

Student

Name Anique Noordman
Nationality Nederland
Department Man and Identity
Email Address mail@aniquenoordman.nl
Website www.aniquenoordman.nl

Project: Onderhuids

Drag Image to Desktop to download.
Photo
Photographer: Femke Reijerman

Title EN

Onderhuids

Text EN

Theatrical and monumental. Static and soft. The subdued patterns in Anique Noordman’s curtain fabrics form the fabric’s frame. Geometrical shapes in rubber and vinyl will transform the fabric’s flat surface into unexpectedly voluminous creations with constructed pleats and sculptural breaks. Subcutaneous is a range of materials that will serve as an inspiration for interior textiles.

Title NL

Subcutaneous

Text NL

Theatraal en monumentaal. Statisch en zacht. De onderhuidse dessins in de gordijnstoffen van Anique Noordman vormen het skelet van de stof. Geometrische vormen van rubber en vinyl transformeren de platte stof tot onverwachte volumes met geconstrueerde plooien en sculpturale breuklijnen. Onderhuids is een serie materialen die dienen als inspiratie voor interieurtextiel.