BodyBackground

Student

Name Amba Molly
Nationality Nederland
Department Man and Leisure
Email Address
Website www.ambamolly.nl

Project: Mitose

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Astrid Zuidema

Title EN

Mitose

Text EN

Can products, like people, fertilise each other and grow into something new? Amba Molly has designed a system of moulds based on human cell division. She started with four products that came from two worlds; the industrial and the traditional world. A plastic bottle merged with an oil jar and a Tupperware pitcher connected with a hand-turned earthenware water jug. By dividing her moulds systematically, Amba has created sixty building blocks that can be stacked to form new products time and again. During four stages of mitosis the products will keep on blending, creating a new family called Mitose with a new DNA along the way. SM’s - Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch / NL

Title NL

Mitose

Text NL

Kunnen producten elkaar – net als mensen – bevruchten en uitgroeien tot iets nieuws? Amba Molly ontwierp een mallensysteem dat gebaseerd is op de menselijke celdeling. Ze begon met vier producten uit twee werelden, de industriële en de ambachtelijke. Een plastic fles smolt samen met een oliekruik en een tupperware kan ging een relatie aan met een handgedraaide aardewerken waterkan. Door de mallen systematisch op te delen, ontstonden zestig bouwstenen, die zich laten stapelen tot telkens nieuwe producten. In vier stadia van deling vermengen de producten zich steeds verder. Gaandeweg ontstaat er Mitose; een nieuwe familie met een nieuw DNA.

Project: Symbiose

Drag Image to Desktop to download.
Photo
Photographer: Rachel Nieborg

Title EN

Symbiose

Text EN

Once we needed nothing besides nature to survive; now we use more products than ever before to make our daily lives more comfortable. We cannot even really imagine our lives without clothes, furniture, electronics, and toiletries. Amba Molly wondered if the human body could function as a carrier for these goods, taking inspiration from nomadic tribes who take their homes with them as they move from one place to the next. By using a chair, ceramics, and a coat, she has visualised in Symbiose the changes to the human silhouette if man and his commodities were to merge.

Title NL

Symbiose

Text NL

Ooit hadden we alleen de natuur nodig om te overleven, nu gebruiken we vooral producten die ons dagelijks leven aangenamer maken. We kunnen ons eigenlijk geen leven meer voorstellen zonder kleding, meubels, elektronica en toiletartikelen. Amba Molly vroeg zich af of het menselijk lichaam kan functioneren als drager voor deze producten en liet zich inspireren door nomaden die hun huizen meenemen van plek naar plek. In Symbiose verbeeldde ze door middel van een stoel, keramiek en een jas hoe ons silhouet verandert als de mens en deze gebruiksvoorwerpen samen komen.