BodyBackground

Student

Name Brigitt Albers
Nationality Nederland
Department Man and Leisure
Email Address
Website www.brigittalbers.nl

Project: Sunday Afternoons

Drag Image to Desktop to download.
Photo
Photographer: Brigitt Albers

Title EN

Sunday Afternoons

Text EN

What happens on a Sunday afternoon in the Netherlands, Brigitt Albers wanted to find out. So for five months she observed the Dutch on their Sunday afternoons between 2.00 am and 3.00 am, and made a film about it. Sunday Afternoons shows the range of leisure time activities, with culture and passion playing an important role. The Dutch landscape shows us the environment where the choreography of movement takes place. Albers: ‘Observing people’s leisure time is a voyage of discovery into something very near to me, but at the same time just as unknown as a faraway destination.’

Title NL

Zondagmiddag

Text NL

Wat gebeurt er op zondagmiddag in Nederland, wilde Brigitt Albers weten. Ze observeerde daarom vijf maanden lang Nederlanders op zondagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur en maakte er een film over. Zondagmiddag toont de diversiteit aan vrijetijdsbesteding waarbij cultuur en passie een grote rol spelen. Het Nederlandse landschap vertelt in welke omgeving de choreografie van de beweging plaats vindt. Albers: ‘Het observeren van vrije tijd is een ontdekkingsreis naar iets wat heel dichtbij is, maar tegelijk net zo onbekend als een verre bestemming.’