BodyBackground

Student

Name Jens Dyvik
Nationality Noorwegen
Department Man and Leisure
Email Address jens@dyvikdesign.com
Website www.dyvikdesign.com

Project: Ref

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Astrid Zuidema

Title EN

Ref

Text EN

Are we still able to balance our ratio and our emotions? Jens Dyvik believes that our ratio has wrongfully gained the upper hand. Dyvik has designed an interactive and cuddly tool, to bring people back in touch with their emotional lives. Ref will register the changes in your pulse and adapt its behaviour accordingly. If the host is stressed out, Ref will raise its head and tail. As soon as relaxation sets in, it will curl up its tail and lower its head, coaching its host in finding inner calm. The creature’s character will grow along with the wearer’s personal progress. Once you have mastered the technique you can pass it on to the next person.

Title NL

Ref

Text NL

Zijn ratio en emoties nog wel in balans? Jens Dyvik vindt dat ratio ten onrechte de overhand heeft gekregen. Dyvik ontwierp een interactieve en aaibare tool, die mensen weer in contact brengt met hun gevoelswereld. Ref meet de veranderingen in je hartritme en stemt zijn gedrag daarop af. Is de gastheer gestrest, dan heft Ref kop en staart. Zodra de ontspanning inzet, krult hij zijn staart op en legt hij zijn kop neer. Zo coacht hij zijn gastheer bij het vinden van innerlijke kalmte. Het karakter van dit wezen groeit mee met de persoonlijke vorderingen van de drager. Ben je volleerd, dan kun je hem doorgeven aan de volgende.