BodyBackground

Student

Name Sanne Sofia Broks
Nationality Nederland
Department Man and Leisure
Email Address
Website

Project: 20 Kilogram Generation

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Astrid Zuidema

Title EN

20 Kilogram Generation

Text EN

People are increasingly taking the step of temporarily living in another country to study, work, or fulfil a traineeship. Anyone taking a plane is forced to reduce their moveables to a maximum of twenty kilogram upon the moment of departure. For a short while, your identity is restricted to whatever fits inside your suitcase. Sanne Sofia Broks has designed a unique suitcase 20 Kilogram Generation that does not have to be stowed away beneath the bed for a few months after travelling, but that will take on a new spatial function instead. The various compartments will act as stylish interior objects and will help turn an unfamiliar space into a more familiar place.

Title NL

20 kilogram Generatie

Text NL

Steeds meer mensen maken de stap om tijdelijk in een ander land te gaan wonen voor studie, stage of werk. Wie met het vliegtuig gaat, wordt op het moment van vertrek gedwongen de inboedel terug te brengen tot maximaal twintig kilo. Je identiteit wordt even ingeperkt tot wat er in een koffer past. Sanne Sofia Broks ontwierp een speciale koffer 20 Kilogram Generatie die na de reis niet voor een aantal maanden onder het bed verdwijnt, maar een nieuwe functie aanneemt in de ruimte. Verschillende compartimenten fungeren als stijlvolle interieurproducten en maken nog onbekend terrein meteen meer eigen.