BodyBackground

Student

Name Wilco Spruijt
Nationality Nederland
Department Man and Leisure
Email Address
Website www.wilcospruijt.nl

Project: Tafeltonen

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Astrid Zuidema

Title EN

Tafeltonen

Text EN

Table tones is a table and a musical instrument in one. Put a glass down, tap a spoon, or drum with your fingers: each spot on the table will give off a different tone. In order to create his table, Wilco Spruijt has analysed the ‘tongue drum’, one of the earliest instruments of communication created by man. He has experimented with different types of wood and the relationships between tongue, sound box, and thickness of the wood. table tones is a collage of sound boxes that will encourage people to join in the music making.

Title NL

Table Tones

Text NL

Tafeltonen is een tafel en muziekinstrument in een. Zet een glas neer, tik met een lepel of sla met je vingers: elke plek aan tafel geeft een andere toon. Wilco Spruijt ontleedde voor zijn tafel de ‘tongue drum’, een van de eerste instrumenten die de mens maakte om te communiceren. Hij experimenteerde met verschillende houtsoorten en verhoudingen tussen de tong, klankkast en houtdikte. Tafeltonen is een collage van klankkasten die mensen uitdaagt mee te gaan in een muzikaal samenspel.