BodyBackground

Student

Name Emilie Pallard
Nationality Frankrijk
Department Man and Well being
Email Address
Website www.emiliepallard.com

Project: Domestic Disguise

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Vincent van Gurp

Title EN

Domestic Disguise

Text EN

Loose yourself in a daily appliance. Immerse yourself in it, hide under it, bring it to life. Domestic Disguise is a second skin for objects and furniture, which will seem to allow the user to crawl into. The soft blankets and cloths have eyes that observe the world from an unusual perspective. This suggestive collection Domestic Disguise created by Emilie Pallard explores the power of imagination, the grey area between being there and not being there. Draped over the couch or a clothes’ hanger, the blankets will start to lead a life of their own.

Title NL

Domestic Disguise

Text NL

Verlies jezelf in een dagelijks gebruiksvoorwerp. Ga erin op, ga eronder schuil, breng het tot leven. Domestic Disguise is een tweede huid voor voorwerpen en meubels, waar de gebruiker in lijkt te zijn gekropen. De zachte dekens en doeken hebben ogen die de wereld vanuit een ongewoon perspectief gadeslaan. Deze suggestieve collectie Domestic Disguise van Emilie Pallard onderzoekt de kracht van verbeelding, het overgangsgebied tussen er zijn en er niet zijn. Gedrapeerd over de bank of een kleerhangertje gaan de dekens een eigen leven leiden.

Project: Long View

Drag Image to Desktop to download.
Photo
Photographer: Vincent van Gurp

Title EN

Long View

Text EN

Emilie Pallard wants to bring man and object closer together. She will create associative objects that will amaze and encourage the observer to fantasise. Long View is a lamp that is reminiscent of a pair of binoculars. Its shape is an invitation to use it as one; the light is like the sun. You can lift this source of light from its plinth and take it with you to another room in the house. Long View will make passers-by stop and think for a minute about the meaning of light and entice them to touch it, stare into the distance, and dream away. See everyday objects form a different perspective and let your imagination run free.

Title NL

Long View

Text NL

Emilie Pallard wil mens en object nader tot elkaar brengen. Ze maakt associatieve objecten die verwonderen en aanzetten tot fantaseren. Long View is een lamp die doet denken aan een verrekijker. De vorm nodigt uit om erdoorheen te kijken, het licht is als de zon. Je kunt deze lichtbron van zijn sokkel lichten en met je meenemen naar een andere plek in huis. Long View doet de voorbijganger stilstaan bij de betekenis van licht en verleidt tot aanraken, turen en dromen. Bekijk de dagelijkse dingen vanuit een ander perspectief en laat je verbeelding de vrije loop.