BodyBackground

Student

Name Pomme van Hoof
Nationality Nederland
Department Man and Well being
Email Address info@pommevanhoof.com
Website www.pommevanhoof.com

Project: Bedbak

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Vincent van Gurp

Title EN

Bedbak

Text EN

Does it matter where we sleep? ‘When we sleep we lose control and consciousness. It is a part of human nature to sleep in a safe place’, Pomme van Hoof says. Historically, people have created small, enclosed spaces to sleep in, or they have built box beds, because they did not have more space available. Today’s bedrooms contain all sorts of distractions, allowing people to use the space for other things besides its original purpose: to sleep in. Pomme van Hoof’s Bedbak allows people to retreat quietly with their own thoughts and dreams. Climb the little step ladder and retreat into your own personal burrow.

Title NL

Bedbak

Text NL

Maakt het uit waar we slapen? ‘Als je slaapt verlies je controle en bewustzijn. Het zit in de natuur van de mens om dat op een veilige plek te doen’, zegt Pomme van Hoof. Vroeger creëerden mensen uit ruimtegebrek een kleine, afgesloten ruimte om te slapen of ze gebruikten een bedstee. In de slaapkamers van tegenwoordig vind je van alles wat afleidt. Hierdoor wordt de ruimte niet meer alleen gebruikt voor het oorspronkelijke doel: slapen. In de Bedbak van Pomme van Hoof kun je je in alle rust terugtrekken met je eigen gedachten en dromen. Beklim het trapje en betreed je persoonlijke nestje.

Project: Concrete Choreographies

Drag Image to Desktop to download.
Photo
Photographer: Vincent van Gurp

Title EN

Concrete Choreographies

Text EN

A series of concrete paving stones that will encourage people to dance. With Concrete Choreographies the city’s walkways and squares will have rhythm, or better still, dance laid into them. Ripples, bulges, and dents will evoke a range of dance steps, jumps, and turns. The forms and finishings will be designed to facilitate movement; depending on the paving patterns, the stones will give rise to new choreographies. Architect and choreographer will find each other while creating and designing the space; the constructed environment will adjust to the human body and vice versa.

Title NL

Concrete Choreographies

Text NL

Een serie betonnen stoeptegels die uitnodigen tot dansen. Met Concrete Choreographies metsel je ritme, of beter gezegd dans in de paden en pleinen van de stad. Bollingen, uitstulpingen en verdiepingen zetten aan tot verschillende danspassen, sprongen en draaien. Vorm en afwerking staan in dienst van de beweging; afhankelijk van het legpatroon ontstaan nieuwe choreografieën. Architect en choreograaf vinden elkaar bij het scheppen en inrichten van ruimte; de gebouwde omgeving voegt zich naar het menselijk lichaam en vice versa.