BodyBackground

Student

Name Reinout Dullaart
Nationality .
Department Man and Communication
Email Address info@reinoutdullaart.nl
Website www.reinoutdullaart.nl

Project: Kaleidoscope

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Lisa Klappe

Title EN

Kaleidoscope

Text EN

Life on social networking sites can easily become cluttered: we are overwhelmed with friendships, products, and information, and lack a clear personal identity. Reinout Dullaart has developed Kaleidoscope, an individual network that will intuitively find new, interesting contacts and media. In the inner ring you will find everything you have collected online so far; the outer ring is compiled of recommendations based on this information. The system demands selectivity, because when both rings are full, there will be no room for any further suggestions. This will make you take a critical approach to your preferences, which makes both you and the system more aware of who you are.

Title NL

Kaleidoscope

Text NL

Het leven op sociale netwerksites is onoverzichtelijk: we worden overspoeld met vriendschappen, producten en informatie en missen een heldere, persoonlijke identiteit. Reinout Dullaart ontwikkelde Kaleidoscope, een individueel netwerk waarmee intuïtief nieuwe, interessante contacten en media worden gevonden. In de binnenste ring bevindt zich alles wat tot nu toe online is verzameld, op basis daarvan is de buitenste ring opgebouwd uit aanbevelingen. Het systeem eist selectiviteit, als beide ringen gevuld zijn, is er geen ruimte voor nieuwe suggesties. Hierdoor moet kritisch worden gekeken naar je voorkeuren wat ervoor zorgt dat het systeem én jijzelf beter weten wie je bent.