BodyBackground

Student

Name Saskia Schreven
Nationality nederlandse
Department Man and Communication
Email Address info@saskiaschreven.nl
Website www.saskiaschreven.nl

Project: Het Einde van het Journaal

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Lisa Klappe

Title EN

Het Einde van het Journaal

Text EN

’Objectivity does not exist’, Saskia Schreven says. Our image of the world will always be incomplete and therefore subjective. The things we cannot explain are a hotbed for our imagination. This creates strange stories that may offer some very free interpretations of the facts. Schreven has written a book in which she has reworked current affairs into surrealist tales with a grim message. In The End of the News, fear, distrust and mental illness have replaced the ghosts and giants from traditional sagas. The design, the evocative pen drawings and the traditional print are reminders of an old-fashioned picture book; the contents are contemporary.

Title NL

The End of the News

Text NL

’Objectiviteit bestaat niet’, zegt Saskia Schreven. Ons beeld van de werkelijkheid zal altijd onvolledig en zodoende subjectief zijn. Dingen die we niet kunnen verklaren, vormen een voedingsbodem voor de fantasie. Zo ontstaan wonderlijke verhalen die met de feiten aan de haal gaan. Schreven maakte een boek waarin ze actualiteiten verwerkte tot surrealistische vertellingen met een grimmige boodschap. In Het Einde van het Journaal hebben spoken en reuzen uit traditionele sagen plaats gemaakt voor angst, wantrouwen en psychische ziekten. De vormgeving, de beeldende pentekeningen en het ambachtelijke drukwerk herinneren aan een ouderwets prentenboek; de inhoud is van deze tijd.