BodyBackground

Student

Name Philippe Villevoye
Nationality Dutch
Department Man and Communication
Email Address philippe@villevoye.com
Website www.stijvepixels.nl

Project: Walking into War

Drag Image to Desktop to download.
Photo
Photographer: Lisa Klappe

Title EN

Walking into War

Text EN

‘Every person will actively experience war once in their lifetime’. This sentence from a magazine made Philippe Villevoye think. What would his war look like? How would he find food? Protect himself? Warn his loved ones? He made up a short wartime scenario in which he would have to cover one hundred kilometres on foot, and discovered that communication would be the most important step towards survival. Therefore, in addition to a tent with a camouflage system, his ‘rescue backpack’ mostly contains tools for communication. A kite to communicate with other backpackers by means of coded signals, a ‘stencilled twitter system’, a friends directory with pre-arranged rendezvous points. Walking into War will make people consider what is important in times of war and will increase their awareness of the freedoms they currently enjoy.

Title NL

Walking into War

Text NL

‘Ieder mens maakt ooit één keer in zijn leven actief een oorlog mee’. Deze zin in een tijdschrift zette Philippe Villevoye aan het denken. Hoe zou zijn oorlog eruit zien? Hoe zou hij aan eten komen? Zichzelf kunnen beschermen? Dierbaren waarschuwen? Hij verzon een klein oorlogsscenario waarin hij honderd kilometer te voet moest afleggen en ontdekte dat communicatie de belangrijkste schakel tot overleven is. In zijn ‘reddingsrugzak’ zitten naast een tent met camouflage-systeem dan ook vooral communicatiemiddelen. Een vlieger waarmee je kunt communiceren met andere rugzakdragers via gecodeerde symbolen, een ‘stencil twitter systeem’, een vriendenboekje met vooraf afgesproken ontmoetingspunten. Walking into War zet aan tot denken over wat belangrijk is ten tijde van oorlog en maakt je extra bewust van de vrijheden die je nu hebt.