BodyBackground

Student

Name Jeroen Bomers
Nationality Nederlands
Department Man and Leisure
Email Address jeroen.bomers@gmail.com
Website www.JBomers.com

Project: Delta Bike

Drag Image to Desktop to download.
Photographer:

Title EN

Delta Bike

Text EN

With his Delta Bike, a festival ride, Jeroen Bomers offers people the experience of gliding without actually setting off into the air. The Delta Bike should be handled like a hang-glider. It is equipped with an electric motor, a battery and a pedal-driven dynamo to charge the battery. Being thrust forward at forty centimetres above the ground will give the user a real kick. The Delta bike also takes a critical view of the way we move around today: the mobility generated here is not about efficiency, but about the experience.

Title NL

Delta Bike

Text NL

Met de Delta Bike, een attractie voor op festivals, biedt Jeroen Bomers mensen een zweefervaring zonder daadwerkelijk de lucht in te gaan. De Delta Bike moet worden bestuurd als deltavlieger. Hij is uitgerust met een elektromotor, accu en een door trappers aangedreven dynamo waarmee de accu wordt geladen. Het geeft een kick om veertig centimeter boven de grond vooruit te worden gestuwd. Delta bike is ook een kritische visie op de manier waarop wij ons tegenwoordig verplaatsen: bij dit mobiel gaat het niet om de efficiëntie maar om de ervaring.