BodyBackground

Student

Name Maaike van Boxtel
Nationality Dutch
Department Man and Leisure
Email Address mail@maaikevanboxtel.nl
Website www.maaikevanboxtel.nl

Project: Chatelaine

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Astrid Zuidema

Title EN

Chatelaine

Text EN

How to find inner peace and relaxation? Conscious observation and opening up the senses will help you live in the here and now. This will bring you peace, according to adherers of the school of mindfulness. Maaike van Boxtel has created four instruments to help people achieve this. Listen to your heartbeat using the bigger horn that acts as a stethoscope, see things differently by looking through the combined lens, rediscover scents using the smaller horn that will set the air in motion, and feel the nine-bead ‘prayer chain’ between your fingers. The instruments are worn like a Chatelaine (a key chain): on a leather belt around the hips.

Title NL

Chatelaine

Text NL

Hoe vind je innerlijke rust en ontspanning? Door bewust waar te nemen en je zintuigen te verbreden leef je in het hier en nu. Dat geeft rust, zeggen aanhangers van de mindfullness-leer. Maaike van Boxtel maakte vier instrumenten om je hierbij te helpen. Luister naar je hartslag met de grote hoorn die als stethoscoop werkt, kijk met andere ogen door de gecombineerde lens, ruik opnieuw door de kleine hoorn die de lucht in beweging brengt en voel aan de negen kralen tellende ‘gebedskrans’. De instrumenten worden gedragen als een Chatelaine (sleutelketting): aan een leren riem om de heupen.