BodyBackground

Student

Name Niels Hoebers
Nationality Nederlands
Department Man and Leisure
Email Address niels.hoebers@gmail.com
Website www.nielshoebers.nl

Project: Walter, a Dialogue with the Imagination

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Niels Hoebers

Title EN

Walter, a Dialogue with the Imagination

Text EN

Walter, a Dialogue with the Imagination is an animation revolving around the realisation of the imagination, as a metaphor for the design process. The main character is Walter: a doll who is confronted with reality. Walter discovers that he has been created and animated by man. The knowledge that he is being played by a higher power causes doubts about his existence. A dialogue between reality and the imagination makes Walter see that man and doll need each other for an imaginary encounter.

Title NL

Walter, een Dialoog met de Verbeelding

Text NL

Walter, een Dialoog met de Verbeelding is een animatie die draait om de realisatie van de verbeelding, als metafoor voor een ontwerpproces. De hoofdrol wordt gespeeld door Walter: een pop die wordt geconfronteerd met de realiteit. Walter ontdekt dat hij door de mens gecreëerd en geanimeerd is. De wetenschap dat hij wordt bespeeld door een hogere macht, zorgt voor twijfel over zijn bestaan. Een dialoog tussen realiteit en verbeelding laten Walter inzien dat mens en pop elkaar nodig hebben voor een ontmoeting in de verbeelding.

Project: Motion Cabinet

Drag Image to Desktop to download.
Photo
Photographer: Astrid Zuidema

Title EN

Motion Cabinet

Text EN

A practical and mobile stage, designed especially for the world around stop motion animations. Its mobility and practicality make this work set highly convenient for giving workshops and training sessions on location. The cabinet is constructed out of a modular system in which all necessary tools have been integrated. All the elements of stop motion – camera movements, lighting positions, timing, and placement – can be learned here. This Motion Cabinet will transport the traditional skill into the present. LEARN STOP MOTION ANIMATION niels.hoebers@gmail.com www.nielshoebers.nl Niels Hoebers !

Title NL

Motion Cabinet

Text NL

Een praktisch en mobiel podium, speciaal ontworpen voor de wereld rondom stop motion animaties. De mobiliteit en handzaamheid maakt deze werkset uitermate geschikt voor het geven van workshops en trainingen op locatie. Het meubel is opgebouwd uit een modulair systeem, alle gereedschappen zijn erin geïntegreerd. Alle onderdelen van stop motion – camerabewegingen, lichtposities, timing en plaatsing – zijn zo onder de knie te krijgen. Met dit Motion Cabinet wordt het ambacht naar de huidige tijd getild.