BodyBackground

Student

Name Eefje Sandmann
Nationality Nederlands
Department Man and Leisure
Email Address info@eefjesandmann.com
Website www.eefjesandmann.com

Project: Backpack Saddle and Halter Bridle

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Astrid Zuidema

Title EN

Backpack Saddle and Halter Bridle

Text EN

Horsewoman Eefje Sandmann has taken a critical look at the saddle and bridle in order to make them easier to transport from the paddock to your home. A saddle will weigh about twelve kilos and the shape does nothing to help transportation by bike or bus. She has stripped the bridle of unnecessary elements, retaining all the safety and comfort aspects for the horse and rider. Her lightweight, beamless saddle made of PU-foam can be folded into a manageable package that you can carry on your back. Fold in the flaps, and the reins become the backpack’s shoulder straps. In Backpack Saddle and Halter Bridle the bit and girth are stored inside the seat, as are the stirrups with LED lights that will act as bicycle lights on your back.

Title NL

Rugzakzadel en Halsterhoofdstel

Text NL

Amazone Eefje Sandmann keek kritisch naar rijzadel en hoofdstel om deze makkelijker te kunnen vervoeren van de wei naar huis. Een zadel weegt zo’n twaalf kilo en ook de vorm maakt transport op de fiets of met de bus niet eenvoudig. Ze ontdeed het tuig van onnodige delen, maar behield alle comfort- en veiligheidsaspecten voor paard en ruiter. Haar lichtgewicht boomloos zadel van PUschuim laat zich opvouwen tot een handzaam pakket dat op de rug gedragen kan worden. De zweetbladen klap je in, de teugels worden de schouderbanden van een rugzak. In Rugzakzadel en Halsterhoofdstel worden het bit en de singel worden in het zadel opgeborgen, net als de stijgbeugels met LED-lampjes, die op je rug fungeren als fietsverlichting.

Project: Dutch Homegrown

Drag Image to Desktop to download.
Photo
Photographer: Astrid Zuidema

Title EN

Dutch Homegrown

Text EN

The Netherlands is fighting the muskrat with all its might in order to keep the dykes and grass lands from turning into an unstable mesh. Every year around 320.000 muskrats are killed, at an annual cost of around 31 million euros. Because pest control does not want to be associated with the breeding of fur bearing animals or the fur trade, they destroy the cadavers. But Eefje Sandmann has spotted opportunities for ‘eco-friendly’ fur: the animals are killed anyway, and using their fur could save thousands of mink lives. She has used the fur from four tanned muskrats to create a pair of warm mittens. The porcelain button with a Delft blue picture of a muskrat signals what the user is wearing: sensible fur Dutch Homegrown.

Title NL

Van Hollandse Bodem

Text NL

De muskusrat wordt in Nederland met man en macht bestreden om te voorkomen dat dijken en graslanden veranderen in gatenkaas. Ieder jaar worden zo’n 320.000 muskusratten gedood, met een jaarlijkse rekening van 31 miljoen euro. Omdat de bestrijdingsdienst niet geassocieerd wil worden met pelsdierfokkerijen en bonthandel, vernietigen ze de kadavers. Eefje Sandmann ziet juist mogelijkheden voor ‘ecologisch’ bont: de dieren worden sowieso gedood, gebruik van hun pels zou nertsen kunnen sparen. Ze verwerkte het bont van vier gelooide muskusratten tot een paar warme wanten. De porseleinen knop met Delftssblauwe afbeelding van de muskusrat laat zien wat je draagt: verantwoord bont Van Hollandse Bodem.