BodyBackground

Student

Name Bert Govers
Nationality Nederlands
Department Man and Mobility
Email Address info@bertgovers.com
Website www.bertgovers.com

Project: Nuage

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Lisa Klappe

Title EN

Nuage

Text EN

Most of the electric scooters riding around here have been made in China. They look like conventional motor scooters, but the internal combustion engine has given way to an electrical one. Their technical properties are outdated and their durability leaves a lot to be desired. Bert Govers wanted to create a contemporary vehicle and reduced electric driving to its essence. ‘A battery, a hub engine on the rear axle and a cable to connect the two. These crucial parts of electric driving have formed the backbone of the design process.’ Nuage (French for cloud, the birthplace of lightning and electricity) consists of a static prototype and some accompanying visuals.

Title NL

Nuage

Text NL

De meeste elektrische scooters die hier rondrijden komen uit China. Ze hebben het uiterlijk van een conventionele scooter, alleen de verbrandingsmotor heeft plaats gemaakt voor een elektrische variant. De technische aspecten zijn gedateerd en de levensduur laat te wensen over. Bert Govers wilde een eigentijds voertuig maken en bracht elektrisch rijden terug naar de essentie. ‘Een batterij, een naafmotor in de achteras en een kabel die deze twee verbindt. Die cruciale onderdelen van elektrisch rijden vormen de fundering van het ontwerpproces.’ Nuage (Frans voor wolk, de geboorteplek van bliksem en elektriciteit) bestaat uit een statisch prototype en aanvullend beeldmateriaal.