BodyBackground

Student

Name Gil Molho
Nationality Israeli
Department Man and Mobility
Email Address gilmolho@gmail.com
Website

Project: Light Pack en Polypot

Drag Image to Desktop to download.
Photo
Photographer: Lisa Klappe

Title EN

Light Pack en Polypot

Text EN

In these times, when products will often travel from one part of the world to another, packaging design is becoming an ever more expansive discipline. Packaging is meant to protect the product from any damages that could occur during transport from the manufacturer to the consumer. Once the final destination is reached, the cover will be binned; almost a third of our waste material is packaging. Gil Molho presents a new approach which deals with packaging material in a more sophisticated way. He has gone in search of ways to extend the life of packaging materials and has found one in integration. In Light Pack and Polypot, the packaging has become part of the product, which reinforces its justification.

Title NL

Light Pack and Polypot

Text NL

In een tijd waarin producten vaak van de ene naar de andere kant van de wereld reizen, wordt verpakkingsontwerp een steeds grotere discipline. De verpakking moet het product beschermen tegen beschadiging tijdens het vervoer van fabrikant naar consument. Is de eindbestemming bereikt, dan verdwijnt het omhulsel in de vuilnisbak; bijna een derde van ons afval bestaat uit verpakkingsmateriaal. Gil Molho presenteert een nieuwe aanpak waarbij slimmer wordt omgegaan met materiaal. Hij zocht een manier om de levensduur van verpakking te verlengen en vond die in integratie. In Light Pack en Polypot is de verpakking deel geworden van het product en behoudt daarmee haar bestaansrecht.