BodyBackground

Student

Name Tom Boekema
Nationality Nederlands
Department Man and Public Space
Email Address tboekema@gmail.com
Website

Project: Windmill Biotope in Delft Blue

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Joost Govers

Title EN

Windmill Biotope in Delft Blue

Text EN

Delft blue crockery will often depict windmills in deserted romantic landscapes. It is an image that dates back to a time when the windmills were still in use and building was prohibited in a circle of 100 metres around the mills. A restriction that is no longer in place, as Tom Boekema discovered when he photographed ten windmills in the villages around Eindhoven. He portrayed them from all compass points at a distance of exactly 100 metres. He then projected these spatial images onto a series of plates Windmill Biotope in Delft Blue.The middle plate shows the old-fashioned, romantic windmill; the four plates surrounding it reveal the situation as it actually is. The ten sets of plates reveal the contrast with the traditional image of the windmill.

Title NL

Molenbiotoop in Delfts Blauw

Text NL

Op Delfts blauw servies staan molens vaak afgebeeld in verlaten, romantische landschappen. Dit beeld dateert uit de tijd toen molens nog in werking waren en er honderd meter rondom niet gebouwd mocht worden. Tegenwoordig geldt dat niet meer, ontdekte Tom Boekema toen hij tien molens in dorpen rondom Eindhoven fotografeerde. Op precies honderd meter afstand portretteerde hij ze vanuit alle windrichtingen. Deze ruimtelijke beelden projecteerde hij op de serie borden Molenbiotoop in Delfts Blauw. Het middelste bord toont de ouderwetse, romantische molen, de vier eromheen laten de werkelijke situatie zien. De tien sets borden tonen het contrast met het traditionele beeld van de molen.