BodyBackground

Student

Name Lucas Mullié
Nationality .
Department Man and Public Space
Email Address
Website

Project: The Dordt Collection

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Joost Govers

Title EN

The Dordt Collection

Text EN

Collecting, filing, ordering, rearranging until something new arises; this is what Mullié does. He has observed the city of Dordrecht, regarding it as one big collection. An arrangement of elements that could be combined or arranged differently. Using six crates he demonstrates how you could improvise to your heart’s content with things that are readily available: fences, window frames, bricks, and beams caught in ever-changing frameworks. The wooden crates form The Dordt Collection, a new collection that could be transported at any given moment, to demonstrate the beauty of improvisation.

Title NL

De collectie Dordt

Text NL

Verzamelen, rangschikken, ordenen, herschikken en zo iets nieuws laten ontstaan. Dat is wat Lucas Mullié doet. Hij keek naar Dordrecht en zag de stad als een enorme collectie. Een stapeling van elementen, die je ook anders zou kunnen stapelen of combineren. In zes kisten laat hij zien hoe je er op los kunt improviseren met de dingen die er al waren: hekken, kozijnen, klinkers en balken worden steeds in een nieuw kader gevangen. De houten kisten vormen De Collectie Dordt, een nieuwe collectie die ieder moment op transport kan om overal in het land de schoonheid van improvisatie te tonen.