BodyBackground

Student

Name Rachel Santegoets
Nationality Nederlands
Department Man and Public Space
Email Address r_santegoets@hotmai.com
Website http://rachelsantegoets.blogspot.com

Project: Seven Museums

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Joost Govers

Title EN

Seven Museums

Text EN

The seven villages surrounding Eindhoven once knew blooming industries of their own, revolving around locally sourced raw materials. In Best, for instance, the poplar trees in and around the village were used in the clog-making industry. And the heathlands just outside Geldrop were used to graze sheep that would supply the wool mills with wool. The industries disappeared as the competition from outside Europe became too strong, but they have left a lasting impression on each of the villages. With Seven Museums, Rachel Santegoets has brought the industrial past back to life. Her virtual passe-partouts place the remaining factories back into the landscape that supplied the raw materials. Old factories come back to life among the poplars, heath, flax and wheat in her characteristic round frames.

Title NL

Zeven Musea Museum

Text NL

De zeven dorpen rondom Eindhoven hebben ooit een bloeiende industrie gekend, die draaide op de grondstoffen uit de directe omgeving. Zo werden in Best klompen gemaakt van de Populieren in en rond het dorp. En op de heide net buiten Geldrop graasden schapen die de wolfabriek van wol voorzagen. De industrie verdween toen de concurrentie buiten Europa te groot werd, maar heeft wel een blijvend stempel op de dorpen gedrukt. Met Zeven Musea brengt Rachel Santegoets het industriële verleden tot leven. Haar virtuele passe-partouts plaatsen de bewaard gebleven fabrieken weer in het landschap dat de grondstoffen leverde. Oude fabrieken herleven te midden van populieren, heide, vlas en graan in herkenbare ronde kaders.