BodyBackground

Student

Name Lucas Zoutendijk
Nationality Nederlands
Department Man and Public Space
Email Address lucaszoutendijk@gmail.com
Website

Project: the National Ecological High-Voltage Network

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Joost Govers

Title EN

the National Ecological High-Voltage Network

Text EN

According to the plans, the Ecologische Hoofd Structuur (EHS, the National Ecological Network) should be ready in 2018: a network connecting areas of natural beauty in order to prevent animals and plants from becoming extinct through isolation. Easier said than done; the deadline is in danger of being missed. Lucas Zoutendijk has spotted opportunities in the Dutch national grid that cuts right through the cities and the countryside. The space around the pylons and cables cannot be used for building, so that the high-voltage lines up in the air draw a network of long, unused strips along the ground as well. By creating the right circumstances here, these could become corridors for plants and animals. In his atlas of the National Ecological High-Voltage Network, Zoutendijk demonstrates how two networks could be combined, and how the corridors could be designed so that the animals will begin migrating.

Title NL

het Nederlandse Ecologische Hoogspannings Netwerk

Text NL

In 2018 moet de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) gerealiseerd zijn: een netwerk dat natuurgebieden met elkaar verbindt om te voorkomen dat dieren en planten geïsoleerd raken en uitsterven. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar de deadline dreigt niet gehaald te worden. Lucas Zoutendijk ziet mogelijkheden in het hoogspanningsnetwerk, dat dwars door stad en land snijdt. De ruimte rond de masten en kabels mag niet bebouwd worden, waardoor de lijnen in de lucht ook een netwerk van lege stroken op de grond trekken. Door hier de juiste omstandigheden te creëren, kunnen dit corridors worden voor planten en dieren. In zijn atlas van het Nederlandse Ecologische Hoogspannings Netwerk laat Zoutendijk zien hoe je twee netwerken kunt combineren en de corridors zo kunt vormgeven dat de dieren in beweging komen.