BodyBackground

Student

Name Brigitte Coremans
Nationality Nederlandse
Department Man and Well being
Email Address info@brigittecoremans.com
Website www.brigittecoremans.com

Project: Miscarriage Coffins

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Vincent van Gurp

Title EN

Miscarriage Coffins

Text EN

For stillborn foetuses after 24 or more weeks of pregnancy, there will be an official burial. But for younger embryos a burial is not available. It is a statistic that is necessary from a legal point of view: it helps determine the start of human life. However, the emotional reality is never as black and white as this. In order to allow the parents of children stillborn before 24 weeks the opportunity of saying goodbye, Brigitte Coremans has created Miscarriage Coffins six little coffins in different sizes, referring to the development, of a foetus up until the 24th week. They have been made out of a bio-degradable material that will provide the soil around it with additional nutrition. This will act as a subtle and temporary marker of the place where the foetus is buried to support the grieving parents.

Title NL

Miscarriage Coffins

Text NL

Als een foetus ouder is dan 24 weken bij overlijden, krijgt hij of zij een officiële begrafenis. Voor jongere vruchtjes geldt dit niet. Deze statistieken zijn vanuit wettelijk perspectief noodzakelijk: zo wordt het begin van menselijk leven vastgesteld. De emotionele realiteit is alleen nooit zo zwart of wit. Om ouders van kinderen jonger dan 24 weken de gelegenheid te geven afscheid te nemen, maakte Brigitte Coremans Miscarriage Coffins, zes kistjes met verschillende afmetingen die refereren aan de ontwikkeling van een foetus tot de 24ste week. Ze zijn gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal dat de omliggende grond extra voeding geeft. Zo wordt de plek waar de foetus begraven ligt tijdelijk een subtiel herkenningspunt voor de ouders.

Project: The Menstruation Clock

Drag Image to Desktop to download.
Photo
Photographer: Vincent van Gurp

Title EN

The Menstruation Clock

Text EN

Over the past fifty years, hormonal contraception has both liberated women and estranged them from the natural and instinctive rhythms of their own bodies. This project asks the question what is natural about a woman’s cycle after all this, and what a woman should still know and feel of it. This has resulted in two clocks visualising the female reproductive system. The Life Clock counts back from 500 beads, representing the average chances of pregnancy. The clock is set to the woman’s age and the date of her first menstruation and will drop one bead every 28 days. The Menstruation Clock can create a wireless visual archive of a menstrual cycle by taking body temperature. The clock can act as a natural contraceptive, or it can help a woman conceive.

Title NL

The Menstruation Clock

Text NL

De afgelopen vijftig jaar heeft hormonale anticonceptie vrouwen zowel bevrijd als vervreemd van de natuurlijke en instinctieve ritmes van hun eigen lichaam. Dit project stelt de vraag wat er nog ‘natuurlijk’ is aan de cyclus van een vrouw en wat ze daarvan nog zou moeten weten en voelen. Het resultaat zijn twee klokken die de cyclus van het voortplantingsysteem van een vrouw visualiseren. De Life Clock telt vijfhonderd kralen af, het gemiddelde aantal kansen op een zwangerschap. De klok wordt ingesteld op haar leeftijd en datum van de eerste menstruatie en laat elke 28 dagen een kraal vallen. The Menstruation Clock kan door middel van het opnemen van de lichaamstemperatuur, draadloos en visueel een menstruatiecyclus archiveren. De klok kan functioneren als natuurlijke anticonceptie, of helpen om zwanger te worden.