BodyBackground

Student

Name Saskia van der Steen
Nationality Nederlandse
Department Man and Well being
Email Address info@saskiavandersteen.nl
Website www.saskiavandersteen.nl

Project: Water Lens

Drag Image to Desktop to download.
Photographer: Vincent van Gurp

Title EN

Water Lens

Text EN

Saskia van der Steen has performed extensive experiments with water in order to fathom its properties. Observing the refraction of light in the water, the mirroring effect, the surface tension and the shape it takes on when it is set in motion, she has succeeded in capturing these qualities in Water Lens, a water-filled glass seating object. Five glass blowers in the Czech Republic have created an enormous glass drop shape that will demonstrate the beauty of water in the living room. Water Lens will mirror, enlarge, distort, and flow: a mysterious object that engages with its environment.

Title NL

Water Lens

Text NL

Saskia van der Steen experimenteerde uitvoerig met water om de eigenschappen ervan te doorgronden. Ze keek naar de breking van het licht in het water, de spiegelende werking, de oppervlaktespanning en de vorm die het krijgt als het in beweging wordt gebracht. Deze eigenschappen ving ze in Water Lens, een glazen zitobject gevuld met water. Vijf Tsjechische glasblazers bliezen een enorme glazen druppelvorm die de pracht van water in de woonkamer toont. Water Lens spiegelt, vergroot, vervormt en vervloeit: een mysterieus object dat speelt met de omgeving.

Project: Light Projector

Drag Image to Desktop to download.
Photo
Photographer: Vincent van Gurp

Title EN

Light Projector

Text EN

This Light Projector will demonstrate the magical properties of light. Moving the cylinder will change the projection on the wall from a tiny pin-prick of light into a huge diffused circle measuring seven metres in diameter. Saskia van der Steen has mounted a single led light behind an extendable plano convex lens that will unravel the mystery of light. Watch the white light break up into different shades as the distance between the light and the lens increases. There will be a new breaking point for each position, which will give the room a different atmosphere every time, allowing the user to experiment with the concentration, diffusion, refraction and reflection of light – until the projector has been moved so far away that the light eventually dies.

Title NL

Light Projector

Text NL

Deze Light Projector toont de magische eigenschappen van licht. Door de koker te verschuiven, verandert de projectie op de muur van een piepklein, scherp lichtpuntje naar een enorme diffuse cirkel van wel zeven meter doorsnee. Saskia van der Steen monteerde een enkel ledlampje achter een verschuifbare plano convex lens, die het mysterie van licht ontrafelt. Je ziet hoe het witte licht uit elkaar valt in verschillende tinten als het lampje meer afstand krijgt tot de lens. Bij iedere stand is er een ander breekpunt, wat steeds nieuwe sfeer aan de ruimte geeft. Zo kun je zelf experimenteren met de concentratie, diffusie, breking en reflectie van licht – net zo lang tot je de projector zover naar voren schuift dat het licht uitgaat.